rettigheter & policy

Rettigheter og Bruk av Materiale

  1. Alle tekniske tegninger levert av Ubicu er beskyttet av opphavsrett og eies eksklusivt av Ubicu. Enhver bruk, reproduksjon eller distribusjon av tegningene uten skriftlig tillatelse fra Ubicu er strengt forbudt.

  2. Kunder som kjøper eller får tilgang til våre tekniske tegninger, gis en begrenset tillatelse til å bruke tegningene til det angitte formålet som er avtalt mellom kunden og Ubicu. Enhver annen bruk av tegningene krever forhåndsgodkjennelse fra Ubicu.

  3. Ubicu påtar seg ikke noe ansvar for konsekvensene av uautorisert bruk eller misbruk av våre tekniske tegninger etter at de er levert til kunden eller gjort tilgjengelige på annen måte.

  4. Hvis du har spørsmål angående bruken av våre tekniske tegninger eller ønsker ytterligere informasjon om våre bruksvilkår, vennligst kontakt oss på post@ubicu.no.

Ved å bruke våre tekniske tegninger godtar du disse bruksvilkårene. Vi setter pris på din forståelse og overholdelse av våre retningslinjer for å beskytte våre immaterielle rettigheter

 

ansvarsfraskrivelse

Vi ønsker å informere våre kunder om at Ubicu fraskriver seg ethvert ansvar knyttet til bygningsteknisk kompetanse vedrørende våre tekniske tegninger. Selv om våre tegninger er utformet med høy faglig kvalitet, er det viktig å merke seg at de kun representerer en visuell representasjon av det planlagte prosjektet.

For å sikre at prosjektet oppfyller alle byggetekniske forskrifter og standarder, oppfordrer vi våre kunder til å konsultere med fagpersoner med relevant kompetanse, slik som ingeniører eller arkitekter. Disse fagpersonene kan gi nødvendig veiledning og rådgivning for å sikre at prosjektet gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte i samsvar med gjeldende regelverk.

Vi setter pris på forståelsen og samarbeidet fra våre kunder når det gjelder å sikre at alle aspekter av prosjektet blir håndtert med nødvendig ekspertise og omsorg. Ved spørsmål eller behov for ytterligere veiledning, er vi tilgjengelige for å bistå så langt vi kan.

Vennligst ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på eller hvis det er noe vi kan hjelpe deg med

konfidensialitet

Vi i Ubicu tar personvern og håndtering av konfidensiell informasjon svært alvorlig. All informasjon som samles inn fra kunder eller klienter behandles med den høyeste grad av konfidensialitet og vil bare bli brukt til formålene som er angitt og avtalt med kunden.

Vi garanterer at all konfidensiell informasjon, inkludert men ikke begrenset til personlige opplysninger, forretningshemmeligheter og annen sensitiv informasjon, vil bli behandlet med strenge sikkerhetsprosedyrer for å forhindre uautorisert tilgang, bruk eller avsløring.

Vi deler ikke konfidensiell informasjon med tredjeparter med mindre det er nødvendig for å oppfylle kundens behov eller pålegg fra loven. Alle ansatte og partnere som har tilgang til konfidensiell informasjon, er underlagt strenge taushetsplikter og er opplært i riktig håndtering av slik informasjon.

Vi forplikter oss til å opprettholde et høyt nivå av personvern og konfidensialitet i alle våre forretningsaktiviteter, og vi er dedikerte til å ivareta tilliten og tryggheten til våre kunder og klienter.

Ved spørsmål angående vår håndtering av konfidensialitet eller personvernpraksis, vennligst kontakt oss på post@ubicu.no

endringer

Ubicu forbeholder seg retten til å endre vilkårene for rettigheter, ansvarsfraskrivelse og andre aspekter. eventuelle endringer vil bli publisert på nettsiden.

våre it-løsninger er levert av